Akredytacje prasowe – ZGŁOSZENIA

6 sierpnia 2018

Wszystkich dziennikarzy i fotoreporterów mediów tradycyjnych i elektronicznych serdecznie zapraszamy na mecze ZKS Stilon Gorzów rozgrywane przy ul. Olimpijskiej 29

Niezmiennie od lat prosimy o informację od poszczególnych redakcji lub dziennikarzy i fotoreporterów pracujących w naszym mieście o przesłanie na skrzynkę-mail następujących danych:

  1. Imię i nazwisko dziennikarza/fotoreportera
  2. nazwa redakcji dla której wskazana osoba pracuje
  3. Numer telefonu kontaktowego do osoby wskazanej w zgłoszeniu i szefa zespołu redakcyjnego wraz z podaniem imienia i nazwiska
  4. adres e-mail osoby wskazanej w zgłoszeniu jeśli jest inny niż w korespondencji z klubem

Adres e-mail, na który prosimy przysyłać dane: redakcja@stilon.gorzow.pl

Redakcja ma prawo do otrzymania dwóch imiennych kart wstępu na wszystkie mecze ZKS Stilon Gorzów rozgrywane przy ul. Olimpijskiej 29 oraz jednej karty parkingowej. W przypadku dziennikarzy/fotoreporterów nie będących członkami zespołów redakcyjnych wydawana będzie imienna karta wstępu.

Istnieje także możliwość otrzymania jednorazowej karty wstępu na wybrany mecz przez osobę wskazaną w zgłoszeniu. Dotyczy to wyłącznie dziennikarzy/fotoreporterów redakcji, których siedziba znajduje się poza Gorzowem.

Bezpłatne wejściówki będą wydawane w dniu pierwszego meczu (na bramie wjazdowej do 16.40) lub osobiście w biurze klubu w najbliższy piątek od 17 do 18.30

Prosimy szanowne redakcje i dziennikarzy/fotoreporterów o odebranie wejściówek w wyznaczonych dniach i miejscach dzięki czemu unikniemy zupełnie zbędnego zamieszania.

Klub zastrzega sobie cofnięcie każdej bezpłatnej karty wstępu bez podania przyczyn.

Czy chcesz do nas dołączyć?

Gorzów Wielkopolski

© ZKS Stilon Gorzów